Algemene LedenVergadering 16 november

Wij nodigen iedereen van harte uit voor onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op donderdag 16 november 2023, 20:30u in onze kantine.

Tijdens deze vergadering zullen we belangrijke zaken bespreken, waaronder de financiƫle situatie, sportieve ontwikkelingen en andere clubaangelegenheden. Jullie aanwezigheid, betrokkenheid, input en suggesties zijn belangrijk voor ons als bestuur, dus we hopen op een grote opkomst.

AGENDA

 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Notulen ledenvergadering 2022-2023
 4. Jaarverslag 2022-2023
 5. Financieel Jaarverslag 2022-2023
 6. Begroting 2023-2024
 7. Bestuursverkiezing
 8. Nieuwe sporthal
 9. Ronde langs bestuursactiviteiten
 10. Beleidsplan
 11. Rondvraag
 12. Sluiting