Info avond nieuwe sporthal – 2 okt 19:00

Beste leden van ABS,

De voorbereidingen voor de bouw van een nieuwe sporthal in Bathmen, met gezamenlijke kantine,  lopen nu al enkele jaren. Het initiatief is in 2018 opgepakt door de projectgroep Sportvoorzieningen. Door de leden daarvan is veel werk verzet in ophalen van informatie, het onder de aandacht brengen van de noodzaak van nieuwbouw bij de politiek en in gesprekken met buren, gebruikers en gemeente Deventer.

De stand van zaken is dat na een Europese aanbesteding, de architect benoemd is, nl Architektenbureau RAU  uit Amsterdam. Het tekenwerk kan nu beginnen.

Tegelijk moet de vereniging ABS een aantal essentiĆ«le beslissingen nemen en overeenkomsten met de Gemeente Deventer worden gesloten. Deze kunnen op basis van de statuten door het Algemeen Bestuur, in afstemming met de sporttak besturen, worden afgerond.

Maar vooraf willen we de leden van alle sporttakken inlichten over de stand van zaken en welke gevolgen de nieuwbouw heeft voor ABS breed.

Dit willen we doen op een info avond:

Maandag 2 oktober vanaf 19.00 in de kantine van ABS voetbal

Programma:

19.00    inloop met koffie/thee en koek

19.15    opening  – Willem Berends, Voorzitter ABS

19.25    plan van eisen sporthal – Berry ten Pas, Draaijer en Partners

19.45    beheer overeenkomst sporthal – Nicoliene de Vries / Catharina Mulder Gemeente Deventer

20.15    Pauze

20.30    Vragen                                                            

21.15    Sluiting – Willem Berends

Aanmelding via:  [email protected]

Met vriendelijke groet, namens alle sporttakken

Willem Berends